Dreamstime cunoaşte încă 5 limbi!

În sfîrşit, după mai mult de 18 luni de la anunţarea lansării a cîtorva limbi de comunicare pe Dreamstime, acestea şi-au făcut apariţia. E cam straniu că a trebuit să treacă atîta timp, nu cred că serviciile traducătorului au durat aşa mult. Dar în fine, să vedem partea bună a lucrurilor, şi anume, Dreamstime mai cunoaşte încă 5 limbi – rusa, suedeza, greaca, chineza şi poloneza. Cît de universală ar fi limba engleză, totuşi nu toţi o cunosc, astfel, cred că este foarte binevenită această iniţiativă. În total acum Dreamstime cunoaşte 12 limbi, printre care însă nu se regăseşte şi româna. Totuşi, problema cunoaşterii limbii engleze, în general, se pune doar pentru cei nou venişi pe stockuri, cei însă care au o vechime anumită în acest gen de afaceri, deja ştiu cum să se descurce în toate meniurile stockurilor. Să sperăm că degrabă vedem şi alte chestii folositoare şi desigur, cît mai multe vînzări!

Altă ştire de pe tărumurile acestui stock, este că, pe Dreamstime sunt deja peste 13 milioane de imagini spre vînzare!

Leave a Reply