Microstock

Dreamstime cunoaşte încă 5 limbi!

În sfîrşit, după mai mult de 18 luni de la anunţarea lansării a cîtorva limbi de comunicare pe Dreamstime, acestea şi-au făcut apariţia. E cam straniu că a trebuit să treacă atîta timp, nu cred că serviciile traducătorului au durat aşa mult. Dar în fine, să vedem partea bună a lucrurilor, şi anume, Dreamstime mai […]